contact     things     bucketlists
Underdog. Socially deviant. Experimentative.
Website counter


Sa Pagpapakatao

Humahanga ako sa lahat ng tao
Na umibig at nagmahal,
Sa nadapa’t bumangon,
Sa nasaktan at ngumiti.

Humahanga ako sa lahat ng tao
Na may butas ang dibdib,
Iniwan ng kahapon
Ngunit patuloy sa pagsulong.

Humahanga ako sa lahat ng tao
Na may nagbabagang puso
Na sumasalubong sa alon,
Humihinga at lumalaban.

Humahanga ako sa lahat ng tao
Ng tinuring na kulang,
Hindi sapat
Ngunit higit sa dapat.

Humahanga ako sa lahat ng tao
Na nabubuhay bilang tao,
Nagmamahal, nabubuhay,
Nagpapakatotoo, nagpapakatao.

Last Post      Next Post

  1. jakepullsthetrigger posted this
s.t.